Cervesa Artesana. Per què?

FacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

artesà artesana : m. i f. [LC] [PR] [IMI] Persona que exerceix un art manual

tradic beerAquesta definició de diccionari podria portar a pensar que la Cervesa Artesana és aquella que es produeix amb mitjans rudimentaris, i seguint pautes tradicionals o ancestrals.

Avui dia aquest concepte és un erroni. Les formes de producció de la cervesa artesana, en quant a tecnologia i higiene, no tenen cap diferència amb les industrials. Ni tan sols el volum de producció és ja un fet diferencial.

El que realment diferencia una cervesa artesana d’una d’industrial és l’afany de creativitat  del seu autor.

Ja fa anys que a nivell internacional es viu una autèntica revolució entre els mestres cervesers artesans, que precisament han deixat de ser “tradicionals” i conformistes tant en les tècniques com en els ingredients que utilitzen amb l’objectiu de crear cerveses millors i més complexes en aromes i sabors que les que coneixíem tradicionalment.

Si be l’absència de filtratge i pasteurització acostuma a ser un tret diferencial de les cerveses artesanes, això s’hauria d’utilitzar només en favor de les qualitats organolèptiques que pugui aportar a la cervesa acabada.

Per tant, hem de concloure que al cerveser artesanal el que més li importa és la qualitat de la seva cervesa, al contrari del cerveser industrial, que és un empresari, que no fa la cervesa que més li agrada, si no la que li deixa més beneficis.

When a beer aficionado appreciates the beauty of a kellerweis freshly poured into a sleek weizen glass, with its opaque, but majestic yellowish hue, and its soft, white, pillowy head, there is much more being perceived than a beverage in a glass. No, it is the joy, almost the ecstasy, of all 5 senses being employed, even strained to imbibe the simplicity and complexity of the masterpiece set before him or her. The splash of the beer, strongly yet delicately filling the glass is music to the ears. It is the mesmerizing appearance of the two-inch foam, sitting gently on the beer, as light carbonation produces small bubbles, greeting the head time and again from below. It is the touch of the hand to the glass, feeling the beer at just the right temperature to unleash the magic of the malt onto his or her taste buds. It is the powerful deluge of aromas, dense with banana, clove, honey, and wheat, raining upon the nostrils as the glass is raised. And it is that reward of all these senses coming together and persuading the taste buds (which really need no persuading for the truly good beers) that this is really something to enjoy, something in which life can truly be lived and savored. And through this, the aficionado can imagine the master craft brewer pouring his or life, heart, and soul into the contents of his weizen glass. The taster can feel what the brewer had felt, think what the brewer might have thought, and connect just a little closer than the customary six degrees. And what better way to do this than share with friends and strangers who become friends. Prosit!

David Grabosky 05.22.10

craft_beer_poster

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *